1985 yılında İstanbul’ da doğdu. 2009 yılında Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Lisans programından mezun oldu. 2014 yılında Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2018 yılında Erasmus eğitim hareketliliği kapsamında Helsinki Aalto Üniversitesi' nde bir dönem eğitim aldı. 2014 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ nda başladığı doktora eğitimine ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası sergilere katılan Özeskici’ nin 1 ödülü bulunmaktadır.

He was born in İstanbul in 1985. He completed bachelor’ s degree at Niğde University Faculty of Education Deparment of Art Education in 2009. He completed post graduate education at Niğde University Institute of Education Sciences of Art Education in 2014. He works as a researcher assistant at Niğde University Education Deparment of Art Education in 2014. He studied at Erasmus programme at Helsinki Aalto University spring semester at 2018. He is studying doctorate and working as a researcher assistant at Anadolu University Arts and Crafts Education department. He joined National and International exhibitions and has received 1 prize.

  • Twitter Clean

Follow me on Twitter

© 2018 Copyright Deniz Özeskici

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Pinterest Simge
  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Spotify Simgesi
  • Beyaz Instagram Simge
  • Twitter Clean
  • Beyaz YouTube Simgesi